Ketua HIMA: Kami akan rampingkan program kerja!

Ketua HIMA: Kami akan rampingkan program kerja!