Perpustakaan sebagai Heterotopia: Gambaran Perpustakaan Masa Kini di Era Masyarakat Post-Modern

Perpustakaan sebagai Heterotopia: Gambaran Perpustakaan Masa Kini di Era Masyarakat Post-Modern